Τα είδη και οι μορφές της κακοποίησης

  • Τετάρτη, 19 Απρίλιος 2023 21:11
  • Συντακτική Ομάδα
  • Ψυχολογία
Η έννοια της κακοποίησης αναφέρεται συχνά στην εποχή μας με θύματα κυρίως γυναίκες και παιδιά . όμως ποια είναι τα είδη και οι μορφές της; τις παραθέτουμε συνοπτικά:

Σωματική Κακοποίηση
– κάθε είδους τραυματισμοί και κακώσεις που δεν οφείλονται σε ατυχήματα

Σεξουαλική Κακοποίηση – εμπεριέχει σεξουαλικές πράξεις χωρίς τη συναίνεση του θύματος

Trafficking – είναι η εμπορία και διακίνηση ανθρώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση

Ψυχολογική Κακοποίηση – περιλαμβάνει συναισθήματα απόρριψης, απομόνωσης, εκμετάλλευσης ή υποτίμησης

Λεκτική κακοποίηση – αφορά στη χρήση επιθετικών, προσβλητικών χαρακτηρισμών προς το θύμα

Κοινωνική κακοποίηση – αφορά στην απομόνωση του θύματος από τον οικογενειακό και φιλικό του περιβάλλον

Οικονομική κακοποίηση – περιλαμβάνει τον πλήρη και κυριαρχικό έλεγχο των οικονομικών πόρων του θύματος με τρόπο υποτιμητικό

Συναισθηματική Κακοποίηση- αφορά στη συστηματική χειραγώγηση των συναισθημάτων του θύματος

Στέρηση / Παραμέληση, κυρίως στα παιδιά, είναι η απουσία κάθε συναισθηματικής υποστήριξης και κάλυψης βασικών αναγκών επιβίωσης