Επίδομα μητρότητας: Πρεμιέρα για τις αιτήσεις – Ποιες γυναίκες αφορά

Από σήμερα, 15 Μαρτίου μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο (https://www.efka.gov.gr) για τη χορήγηση του επιδόματος μητρότητας (κυοφορίας), οι έμμισθες δικηγόροι του ιδιωτικού τομέα που υπάγονται στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ.

Όπως ενημερώνει με έγγραφο του ο e-ΕΦΚΑ, από σήμερα 15-03-2022, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 83 του ν.4826/2021, οι έμμισθες δικηγόροι του ιδιωτικού τομέα που υπάγονται στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ δύνανται να υποβάλλουν μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ (https://www.efka.gov.gr) ηλεκτρονική αίτηση για τη χορήγηση του επιδόματος μητρότητας (κυοφορίας) με την έναρξη της κυοφορίας τους, εφόσον έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική έκδοση της βεβαίωσης Πιθανής Ημερομηνίας Τοκετού από τον μαιευτήρα γυναικολόγο ιατρό, ο οποίος είναι πιστοποιημένος με το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και για τη χορήγηση του επιδόματος μητρότητας (λοχείας) μετά την έκδοση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης του τέκνου.

Πώς θα υποβάλετε αίτηση, βήμα βήμα η διαδικασία επίδομα μητρότητας

Για την ηλεκτρονική υποβολή των προαναφερομένων αιτημάτων πρέπει προηγουμένως η ασφαλισμένη να αυθεντικοποιηθεί με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).

Με την υποβολή της αίτησης δηλώνεται ο Α.Μ.Κ.Α. της ασφαλισμένης, καταχωρείται η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και ο ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί στην Ελλάδα.

Στη συνέχεια επιλέγεται κατά περίπτωση ο Τομέας Υγείας Δικηγόρων (Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Επαρχιών) του πρώην Ενιαίου Ταμείου Αυτοτελώς Απασχολούμενων (Τομέας Ασφάλισης Νομικών), στον οποίο υπάγεται η ασφαλισμένη. Εν συνεχεία καταχωρούνται τα στοιχεία ταυτοποίησης της ιατρικής βεβαίωσης Πιθανής Ημερομηνίας Τοκετού και τα στοιχεία του εργοδότη.

Ο εργοδότης της ασφαλισμένης ενημερώνεται από την Υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ με ηλεκτρονικό μήνυμα, προκειμένου, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, να εισέλθει στην ηλεκτρονική υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ (https://www.efka.gov.gr/el) για τη συμπλήρωση της βεβαίωσης αποχής από την εργασία.

Η ηλεκτρονική αίτηση των εμμίσθων δικηγόρων ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ υποβάλλεται εντός προθεσμίας 8 μηνών από την ημερομηνία γέννησης του τέκνου.

Οι έμμισθες δικηγόροι, που έχουν υποβάλει χειρόγραφη αίτηση χορήγησης του επιδόματος μητρότητας βάσει των οδηγιών της αριθ. 4/2022 εγκυκλίου του e-ΕΦΚΑ και έχουν αποστείλει σχετικό αίτημα και δικαιολογητικά στην Γενική Δ/νση Παροχών και Υγείας, έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν παράλληλα και ηλεκτρονική αίτηση με την π σήμεραραπάνω διαδικασία για τη χορήγηση του επιδόματος μητρότητας υπό την προϋπόθεση ότι ο τοκετός έχει επέλθει μετά την 06/12/2021 και είχε προηγηθεί του τοκετού η ηλεκτρονική έκδοση της βεβαίωσης Πιθανής Ημερομηνίας Τοκετού από τον μαιευτήρα γυναικολόγο ιατρό, ο οποίος είναι πιστοποιημένος με το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε..
Που μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το επίδομα

Το Εγχειρίδιο Χρήσης για τους υπαλλήλους e-ΕΦΚΑ της ηλεκτρονικής εφαρμογής χορήγησης επιδόματος μητρότητας, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας για ζητήματα που την αφορούν, έχουν αναρτηθεί στο INTRANET του e-ΕΦΚΑ, επιλογή Σύνδεσμοι -> Διαχείριση Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Επιδόματος Μητρότητας.

Για τις ασφαλισμένες και για τον εργοδότη έχουν αναρτηθεί εγχειρίδια χρήσης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας Χορήγησης Επιδόματος Μητρότητας στον διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ (https://www.efka.gov.gr/el/elektronikes-yperesies) επιλογή Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες -> Μισθωτοί, Αυτοαπασχολούμενοι, Ελ. Επαγγελματί
ες.