ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Π.Ε. & ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε.

  • Παρασκευή, 18 Φεβρουάριος 2022 13:39
  • Γιώργος Παπακωνσταντής
  • Ειδήσεις
Δύο μεγάλες ελληνικές εταιρίες, που ενισχύουν την ελληνική οικονομία ενώνουν τις  δυνάμεις τους και δημιουργούν νέα δεδομένα στον χώρο των σούπερ-μάρκετ. 

Στόχος της στρατηγικής συνεργασίας του ΣΥΝ.ΚΑ Κρήτης Π.Ε. και της Διαμαντής Μασούτης  Α.Ε. είναι η πλήρης πανελλαδική κάλυψη των τομέων δραστηριοποίησης τους, τόσο στον  τομέα της λιανικής όσο και της χονδρικής. Πιο συγκεκριμένα ο ΣΥΝ.ΚΑ θα προχωρήσει σε  απόσχιση κλάδου δημιουργώντας την εταιρεία ΣΥΝ.ΚΑ Κρήτης Υπεραγορές Α.Ε. Ακολούθως,  υπό την προϋπόθεση λήψης των σχετικών εγκρίσεων, η Μασούτης Α.Ε. θα εισέλθει στο  μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρίας με ποσοστό 50%, ενώ ο ΣΥΝ.ΚΑ Π.Ε. θα κατέχει το  υπόλοιπο 50% και θα διατηρήσει το management. Το διοικητικό συμβούλιο θα είναι  πενταμελές δύο εκ των μελών θα ορίζονται από την Μασούτης ΑΕ. 

Μέσω της συμφωνίας, θα διασφαλιστούν οι υφιστάμενες θέσεις εργασίας, θα  δημιουργηθούν νέες θέσεις στο άμεσο μέλλον και ο ΣΥΝ.ΚΑ θα αποκτήσει ένα δυνατό  ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην γεωγραφική περιοχή της Κρήτης όπου και θα παραμείνει  η δραστηριότητά του. Δέσμευση αποτελεί η δημιουργία ενός ευέλικτου εταιρικού σχήματος  με επίκεντρο τον σεβασμό στον πελάτη, την ενίσχυση των τοπικών παραγωγών, τις  επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών. 

Ο Ιωάννης Μασούτης, Δ/νων Σύμβουλος της Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. δήλωσε: “H ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΕ έκλεισε με επιτυχία το 2021 διατηρώντας τον κύκλο εργασιών του 2020 και  παρουσιάζοντας αυξημένα κέρδη σε μια οικονομική συγκυρία με αυξημένα έξοδα λόγω του  Covid 19. Πιστοί στο επενδυτικό μας πλάνο και με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη και τον  εκσυγχρονισμό των λειτουργειών μας, ξεκινάμε το 2022 με μια στρατηγική συνεργασία με  την Κρητική αλυσίδα SYNKA super markets από την οποία προκύπτει ένα ισχυρό εμπορικό  σχήμα που καλύπτει γεωγραφικά σχεδόν όλη την Ελλάδα. Πρόκειται για την συνεργασία δύο  Ελληνικών Αλυσίδων super market, με ιστορία άνω των 40 ετών και πολλά κοινά στοιχεία  στην φιλοσοφία τους, όπως η έντονη κοινωνική τους παρουσία, ο ανθρώπινος  προσανατολισμός τους και η συνεισφορά τους στην τοπική οικονομία.” 


Ο Δημήτρης Αλεξάκης, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.των SYNKA super markets, σημείωσε σχετικά:  «Ο ΣΥΝ.ΚΑ για πάνω από 40 χρόνια δραστηριότητας στην ελληνική αγορά συνεχίζει να  αναπτύσσεται προσηλωμένα στις ίδιες αρχές, με σεβασμό στους εργαζόμενους, τους συνεργάτες, τους πελάτες και κυρίως τα μέλη του. Η απόφαση λήφθηκε με άξονα τον  σεβασμό και την εμπιστοσύνη προς την οικογένεια Μασούτη αλλά και κυρίως τα  συμφέροντα όλων των ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders) με βάση το στρατηγικό  σχεδιασμό του ΣΥΝΚΑ, να καταστεί η κυρίαρχη Αλυσίδα στην Κρήτη, όπου και θα  επικεντρωθεί η δραστηριότητά του στο μέλλον. Είμαι πεπεισμένος ότι με το νέο εταιρικό  σχήμα θα δημιουργήσουμε υπεραξία τόσο για τον τελικό καταναλωτή, προσφέροντας value for money υπηρεσίες και προϊόντα, τους προμηθευτές και παραγωγούς της Κρήτης στους  οποίους δίνουμε πρόσβαση σε ένα ισχυρό, πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων, αλλά κυρίως  στα μέλη του συνεταιρισμού, ενισχύοντας τις επενδύσεις τους και κατ’ επέκταση το ύψος  των μερισμάτων.

Γιώργος Παπακωνσταντής

Διδάκτορας εγκληματολογίας, "εγκληματεί" καθημερινά στην προσπάθειά του να βελτιώσει λίγο τα πράγματα.