Ποιες σπουδές προτιμούν στην Ελλάδα οι άνδρες και ποιες οι γυναίκες – Η εικόνα στην ΕΕ

Διοίκηση επιχειρήσεων και νομικές σπουδές προτιμούν οι γυναίκες, ενώ οι άνδρες τις επιστήμες της μηχανικής, των κατασκευών και της δόμησης. Τα ενδιαφέροντα αυτά στοιχεία προέρχονται από την ετήσια έκθεση για τα πανεπιστήμια, της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ε.Ε γενικότερα, άνδρες και γυναίκες, έχουν διαφορετικές προτιμήσεις για τις σπουδές, που θα ακολουθήσουν και κατ΄ επέκταση για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Οι γυναίκες έχουν μια σαφέστατη προτίμηση στις τέχνες, στις ανθρωπιστικές επιστήμες, στην εκπαίδευση, στις επιστήμες υγείας και τη δημοσιογραφία σε αντίθεση με τους άνδρες, που στρέφονται εκτός από τις κατασκευές και τη δόμηση, στις φυσικές επιστήμες, στην πληροφορική, στα μαθηματικά ,στη γεωπονική επιστήμη, τη δασοπονία, την ιχθυοκαλλιέργεια και την κτηνιατρική.

Η εικόνα για την Ελλάδα

Αναφορικά με το φύλο, στο σύνολο των εγγεγραμμένων φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα (794.107), οι γυναίκες υπερτερούν αριθμητικά των ανδρών σε πέντε από τις δέκα κατηγορίες με βάση το αντικείμενο σπουδών ως εξής: στη διοίκηση επιχειρήσεων και τις νομικές σπουδές (10,56% γυναίκες, 10,10% άνδρες), στις τέχνες και τις ανθρωπιστικές επιστήμες (8,80% γυναίκες, 4,45% άνδρες), στην εκπαίδευση (3,64% γυναίκες, 1,02% άνδρες), στις επιστήμες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας (5,14% γυναίκες, 2,72% άνδρες) και στις κοινωνικές επιστήμες, τη δημοσιογραφία και την πληροφόρηση (7,20% γυναίκες, 5,50% άνδρες).

Οι άνδρες υπερτερούν αριθμητικά των γυναικών στις επιστήμες της μηχανικής, των κατασκευών και της δόμησης (15,03% άνδρες, 5,94% γυναίκες), στις φυσικές επιστήμες, τα μαθηματικά και τη στατιστική (5,45% άνδρες, 4,08% γυναίκες), στη γεωπονική επιστήμη, τη δασοπονία, την ιχθυοκαλλιέργεια και την κτηνιατρική (2,27% άνδρες, 1,78% γυναίκες), στις επιστήμες της πληροφορικής και των επικοινωνιακών συστημάτων (2,37% άνδρες, 1,05% γυναίκες) και στις υπηρεσίες (1,65% άνδρες, 1,25% γυναίκες).

Φοιτητές ανά αντικείμενο σπουδών και φύλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Το 2019, πάνω από το ένα πέμπτο του συνόλου των εγγεγραμμένων φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ΕΕ επέλεξε τις επιστήμες διοίκησης επιχειρήσεων και τις νομικές σπουδές (21,92%).

Η δεύτερη συνηθέστερη επιλογή για τους φοιτητές ήταν οι επιστήμες της μηχανικής, των κατασκευών και της δόμησης (15,66%).

Ακολουθούν: οι επιστήμες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας (13,54%), οι τέχνες και οι ανθρωπιστικές επιστήμες (12,23%), οι κοινωνικές επιστήμες, η δημοσιογραφία και η πληροφόρηση (9,%), οι φυσικές επιστήμες, τα μαθηματικά και η στατιστική (9,67%), η εκπαίδευση (7,25%), οι επιστήμες πληροφορικής και επικοινωνιακών συστημάτων (4,92%), οι υπηρεσίες (4,36%) και, τέλος, η γεωπονική επιστήμη, η δασοπονία, η ιχθυοκαλλιέργεια και η κτηνιατρική (1,9%).

Κατανομή φοιτητών ανά αντικείμενο σπουδών στην ΕΕ με βάση δεδομένα της Eurostat
Στο σύνολο των εγγεγραμμένων φοιτητών στην ΕΕ, οι γυναίκες υπερτερούν αριθμητικά των ανδρών σε επτά από τα δέκα πεδία σπουδών: Στις επιστήμες της διοίκησης επιχειρήσεων και τις νομικές σπουδές (12,06%), στις επιστήμες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας (9,77%), στις τέχνες και τις ανθρωπιστικές επιστήμες (7,9%), στις κοινωνικές επιστήμες, τη δημοσιογραφία και την πληροφόρηση (6,16%), την εκπαίδευση (5,71%), τις φυσικές επιστήμες, τα μαθηματικά και τη στατιστική (4,13%), τη γεωπονική επιστήμη, τη δασοπονία, την ιχθυοκαλλιέργεια & την κτηνιατρική (0,97%).

Οι άνδρες φοιτητές υπερτερούν των γυναικών στις υπόλοιπες κατηγορίες: στις επιστήμες της μηχανικής, των κατασκευών και της δόμησης (11,54%), στις επιστήμες πληροφορικής και επικοινωνιακών συστημάτων (3,98%) και στις υπηρεσίες (2,24%).

Οι προτιμήσεις των Ελλήνων φοιτητών

Στην Ελλάδα οι περισσότεροι φοιτητές επιλέγουν τις επιστήμες της μηχανικής, των κατασκευών και της δόμησης (20,97%) ενώ στη δεύτερη θέση, σε αντίθεση με τον μέσο όρο των χωρών της ΕΕ, έρχονται οι επιστήμες της διοίκησης επιχειρήσεων και οι νομικές σπουδές (20,66%).

Οι τέχνες και οι ανθρωπιστικές επιστήμες (13,25%) αποτελούν την τρίτη επιλογή των Ελλήνων φοιτητών (τέταρτη επιλογή στην Ευρώπη) και ακολουθούν: οι κοινωνικές επιστήμες, η δημοσιογραφία και η πληροφόρηση (12,69%), οι φυσικές επιστήμες, τα μαθηματικά και η στατιστική (9,52%), οι επιστήμες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας (7,86%), η εκπαίδευση (4,67%), οι γεωπονικές επιστήμες, η ιχθυοκαλλιέργεια και η κτηνιατρική (4,05%), οι επιστήμες πληροφορικής και επικοινωνιακών συστημάτων (3,42%) και οι υπηρεσίες (2,79%).

Η μεγαλύτερη απόκλιση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στις προτιμήσεις των Ελλήνων αποφοίτων εντοπίζεται στις επιστήμες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, οι οποίες βρίσκονται στην 6η θέση στη σειρά προτίμησης των Ελλήνων σε αντίθεση με την 3η θέση στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

ethnos.gr