Μαθαίνουμε ... την ευτυχία! - Απλά πράγματα που κάνουν οι ευτυχισμένοι άνθρωποι

  • Τετάρτη, 1 Σεπτέμβριος 2021 09:17
  • Ευ Ζην
Όταν κάποιος μαθαίνει νέους τρόπους να διαχειριστεί το στρες του, μπορεί να οδηγηθεί αυτόματα σε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής και μεγαλύτερη ευεξία, διαπιστώνει νέα μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Leeds που δημοσιεύθηκε στο Health Psychology.

Συγκεκριμένα, οι άνθρωποι που ανέπτυσσαν και εφάρμοζαν στρατηγικές αντιμετώπισης της ανησυχίας και των στοχασμών τους κοιμούνταν καλύτερα, έπιναν λιγότερο αλκοόλ και ακολουθούσαν μια πιο υγιεινή διατροφή, σύμφωνα με την ανάλυση διάφορων μελετών από όλο τον κόσμο.

Η ανησυχία συχνά αφορά τρομακτικά μελλοντικά γεγονότα, ενώ ο στοχασμός αφορά στη συνεχή σκέψη των παραγόντων στρες που αντιμετωπίστηκαν κατά το παρελθόν. Και τα δύο αποτελούν συχνές αποκρίσεις αντιμετώπισης του στρες.

Η ερευνητική ομάδα, λοιπόν, στόχευε να διαπιστώσει αν η μείωση αυτών των αποκρίσεων θα μπορούσε να βελτιώσει τη σωματική υγεία και τις συμπεριφορές υγείας -δηλαδή τις πράξεις των ανθρώπων που επηρεάζουν την υγεία τους θετικά ή αρνητικά, όπως η άσκηση, η υγιεινή διατροφή ή το κάπνισμα και η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ.

«Αυτή η νέα έρευνα παρέχει την πρώτη σύνθεση πειραματικών στοιχείων για τον έλεγχο των πιο αποτελεσματικών μεθόδων στη μείωση της ανησυχίας και του στοχασμού στο πλαίσιο της υγείας. Η επανεξέταση παρέχει νέες ενδείξεις για τη σύνδεση ανάμεσα στο στρες και ανεπιθύμητα αποτελέσματα υγείας και υπογραμμίζει τη σημασία της εύρεσης χρόνου για αποστασιοποίηση και διαχείριση της ανησυχίας», αναφέρει ο επικεφαλής ερευνητής Dane McCarrick από το Τμήμα Ψυχολογίας.

Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν δεδομένα 5.000 συμμετεχόντων σε 36 διαφορετικές μελέτες για να εξετάσουν πώς οι ψυχολογικές παρεμβάσεις για την ανησυχία και τον στοχασμό επηρέαζαν την ψυχική και σωματική υγεία και τις συμπεριφορές υγείας για ένα χρονικό διάστημα.

Τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με ομάδες ελέγχου που δεν έλαβαν παρεμβάσεις, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονταν:

Ψυχολογική αποστασιοποίηση από καταστάσεις που πυροδοτούν το στρες
Σχέδια δράσης, όπως η αναβολή της ανησυχίας έως μια καθορισμένη στιγμή
Διαχείριση του στρες
Διαλογισμός και χαλάρωση
Θεραπείες όπως η γνωστική συμπεριφορική θεραπεία (CBT) και η θεραπεία αποδοχής και δέσμευσης
Διαχείριση του πόνου

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όλοι οι τύποι παρεμβάσεων είχαν σημαντική, θετική επίδραση στις συμπεριφορές υγείας, με μόνη εξαίρεση αυτή των στρατηγικών διαχείρισης του πόνου.

Η ερευνητική ομάδα βρήκε ότι τα επίπεδα ανησυχίας και στοχασμού ήταν χαμηλότερα στην ομάδα των παρεμβάσεων σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου, με τις μεγαλύτερες επιδράσεις να προκύπτουν όταν οι παρεμβάσεις προέρχονταν από έναν επαγγελματία υγείας. Το σχέδιο δράσης, η ψυχολογική αποστασιοποίηση και η CBT παρήγαγαν σημαντικές επιδράσεις στην ανησυχία, ενώ ο διαλογισμός, η ψυχολογική αποστασιοποίηση, η CBT και η διαχείριση του πόνου παρήγαγαν σημαντικά αποτελέσματα για τον στοχασμό.

Οι ερευνητές σημείωσαν, επίσης, έναν συσχετισμό ανάμεσα στα χαμηλότερα επίπεδα ανησυχίας και στοχασμού και στις βελτιωμένες συμπεριφορές υγείας, ενώ δεν βρήκαν καμία διαφορά στην επίδραση μεταξύ των υπο-ομάδων, υποδεικνύοντας ότι αυτές οι τεχνικές πιθανότατα λειτουργούν στους περισσότερους ανθρώπους.

«Τα δεδομένα μας υποδεικνύουν ότι υπάρχουν τρόποι με τους οποίους μπορούμε να φροντίσουμε την ψυχική μας υγεία –μειώνοντας την ανησυχία και τον στοχασμό– και οι οποίοι μπορούν να έχουν μακροπρόθεσμες συνέπειες για μια ποικιλία συμπεριφορών υγείας, όπως ο ύπνος και το αλκοόλ. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα τώρα, δεδομένου ότι άλλες μελέτες έδειξαν πρόσφατα πως τόσο η ανησυχία όσο και ο στοχασμός μπορεί να επιδεινώνονται λόγω των συνθηκών της πανδημίας, επομένως οι ψυχολογικές τεχνικές που αναδεικνύονται από την έρευνα αυτή είναι ιδιαίτερα επίκαιρες», καταλήγουν οι επιστήμονες.

Πηγή: ygeiamou.gr