Φοιτητικό σπίτι: 11+1 SOS για την εύρεση κατοικίας και οι “παγίδες”

  • Κυριακή, 29 Αύγουστος 2021 15:07
  • Σπίτι
Οι βάσεις ανακοινώθηκαν και οι νέοι φοιτητές ψάχνουν ήδη για το νέο τους σπίτι, μία κατάσταση που αγχώνει τόσο τους ίδιους τους φοιτητές όσο και τους γονείς.

Το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕΠΚΑ) δίνει χρήσιμες συμβουλές για την εύρεση σπιτιού.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, για την εύρεση κατοικίας υπάρχουν σε κάθε πόλη μεσιτικά γραφεία, αγγελίες, ιστοσελίδες, ενοικιαστήρια, ανακοινώσεις κ.λπ. καλό θα ήταν να ξεκινήσουν, από τις τοπικές εφημερίδες, να αξιολογήσουν τις μικρές αγγελίες που υπάρχουν στους ειδικούς πίνακες ανακοινώσεων των σχολών, να επισκεφτούν μεσιτικά γραφεία και να κάνουν μια βόλτα στην πόλη.

Σε κάθε περίπτωση ψάχνοντας για σπίτι οι νέοι φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

1. Τα σπίτια, στο κέντρο των πόλεων, είναι κατά κανόνα παλαιότερα και πιο ακριβά, σε σχέση, με αυτά, που βρίσκονται, εκτός κέντρου.

2. Θα πρέπει να ελέγχουν την τοποθεσία του σπιτιού, τη γειτονιά και τι μας παρέχει αυτή (supermarket, τράπεζες, τακτική αστική συγκοινωνία, πρόσβαση στην πανεπιστημιούπολη κ.λπ.).

3. Θα πρέπει να ελέγχουν καλά το σπίτι για να διαπιστώσουν τυχόν βλάβες και να τις επισημάνουν στον ιδιοκτήτη, ώστε να τις διορθώσει, πριν αρχίσει ο ενδιαφερόμενος να κατοικεί στο σπίτι.

4. Μεγάλη προσοχή χρειάζεται, όταν αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις, με τον ιδιοκτήτη, για την ενοικίαση του σπιτιού. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν:

-Στις μισθώσεις κατοικιών, το ύψος του μισθώματος διαμορφώνεται, ελεύθερα και δεσμεύει και τις δύο πλευρές.
-Η μίσθωση κατοικίας ισχύει τουλάχιστον για τρία χρόνια και αν ακόμα έχει συμφωνηθεί μικρότερος ή αόριστος χρόνος.
-Αν ο συμβατικός χρόνος έχει καθοριστεί μικρότερος της τριετίας και δεν υπάρχει συμφωνία αναπροσαρμογής του μισθώματος, για τον υπόλοιπο χρόνο, το καταβαλλόμενο μίσθωμα αυξάνεται ετησίως, κατά ποσοστό 75% του τιμαρίθμου του κόστους ζωής, που δίνει η Τράπεζα της Ελλάδος, για τους αμέσως προηγούμενους 12 μήνες.
-Η μίσθωση ορισμένου χρόνου λήγει, μόλις περάσει το διάστημα αυτό, χωρίς να απαιτείται τίποτε άλλο. Μάλιστα, θεωρείται ότι ανανεώνεται, για αόριστο χρόνο, μετά την τριετία, όταν, μετά την παρέλευση του συμφωνημένου χρόνου, ο μεν ενοικιαστής εξακολουθεί να χρησιμοποιεί την κατοικία, ο δε ιδιοκτήτης δεν εναντιώνεται.
-Η μίσθωση αόριστης διάρκειας, μετά την παρέλευση της τριετίας, λήγει με καταγγελία του ιδιοκτήτη ή του ενοικιαστή.
-Το ενοίκιο καταβάλλεται την ημερομηνία, που έχουν συμφωνήσει ιδιοκτήτης και ενοικιαστής.
-Η καταβολή της εγγύησης δεν αποτελεί υποχρέωση του ενοικιαστή που πηγάζει από το νόμο, αλλά έχει επικρατήσει, ως μισθωτική συνήθεια.
-Οι ενδιαφερόμενοι ενοικιαστές δεν πρέπει να αποδέχονται και δεν πρέπει υπογράφουν όρους που δεν κατανοούν ή με τους οποίους δε συμφωνούν απόλυτα. Σε πολλά συμβόλαια ενοικίασης, περιέχονται όροι δυσμενείς, για τους ενοικιαστές π.χ. «Εάν ο ενοικιαστής διακόψει τη μίσθωση, πριν τη συμφωνημένη λήξη της, υποχρεούται να καταβάλει όλα τα ενοίκια, μέχρι τη λήξη». Τέτοιους όρους τους διαγράφουμε.
-Ο ιδιοκτήτης έχει την υποχρέωση να παραδώσει, στον ενοικιαστή, την κατοικία κατάλληλη για τη χρήση, που συμφωνήθηκε και να τη διατηρεί, κατάλληλα, κατά τη μίσθωση.
-Ο ιδιοκτήτης φέρει τα βάρη του ακινήτου.
-Ο ιδιοκτήτης αποδίδει, στον ενοικιαστή, τις αναγκαίες δαπάνες, που αυτός έκανε στο ακίνητο.
-Ο ενοικιαστής δεν ευθύνεται, για φθορές ή μεταβολές, που οφείλονται, στη συμφωνημένη χρήση.

Έτσι, μπορεί ο ενδιαφερόμενος ενοικιαστής να διεκδικήσει:
α. να αναλάβει ο ιδιοκτήτης την υποχρέωση να κάνει με δικά του έξοδα, τις απαραίτητες επισκευές, στο σπίτι (π.χ. βάψιμο, επισκευή παραθύρων κ.λπ.), ώστε αυτό να είναι κατάλληλο για να κατοικήσει
β. να αναλάβει ο ιδιοκτήτης την υποχρέωση να επισκευάζει, με δικά του έξοδα, τις βλάβες που θα προξενούνται, στο σπίτι, στα πλαίσια της συνηθισμένης, από εμάς χρήσης του. Φυσικά, ο ιδιοκτήτης δεν είναι υποχρεωμένος να αποκαθιστά ζημιές, που εμείς προκαλούμε, λόγω κακής χρήσης του σπιτιού.

5. Αφού συμφωνήσει ο υποψήφιος ενοικιαστής να υπογράψει πάντοτε γραπτό μισθωτήριο συμβόλαιο για το οποίο εντός μήνα ο εκμισθωτής το καταχωρεί στην εφορία και πρέπει να το αποδεχτεί Σε καμία περίπτωση, ο υποψήφιος ενοικιαστής δεν αποδέχεται προτάσεις για αποδείξεις ενοικίου ή συμφωνητικά για ποσά διαφορετικά των πραγματικών. Ο υποψήφιος ενοικιαστής γίνεται συνένοχος σε φοροδιαφυγή του ιδιοκτήτη.

6. Οι ενοικιαστές θα πρέπει να επιδείξουν συνέπεια, ως προς την καταβολή των μισθωμάτων (= ενοικίων), την καλή χρήση του σπιτιού και την εφαρμογή των κανονισμών της οικοδομής.

7. Η καθυστέρηση καταβολής των δαπανών κοινοχρήστων έχει τα ίδια αποτελέσματα καθυστέρησης του ενοικίου.

8. Ο ενοικιαστής, κατά τη λήξη της μίσθωσης, έχει υποχρέωση να αποδώσει την κατοικία, στην κατάσταση, που την παρέλαβε.

9. Προσοχή! Από 01.01.2008, το χαρτόσημο έχει καταργηθεί, για τις κατοικίες.

10. Εάν οι ενδιαφερόμενοι απευθυνθούν σε μεσιτικό γραφείο θα πρέπει να προσέχουν να είναι νόμιμο. Ο μεσίτης δικαιούται αμοιβή γι’ αυτό ρωτά ο υποψήφιος ενοικιαστής ποια είναι η αμοιβή του, και καταβάλει την αμοιβή μόνο αν ενοικιάσει το σπίτι, που του πρότεινε. Επομένως, ο υποψήφιος ενοικιαστής πληρώνει αφού υπογράψει το συμβόλαιο με τον ιδιοκτήτη.

11. Τα σπίτια θα πρέπει ο υποψήφιος ενοικιαστής να επισκέπτεται και να τα ελέγχει την ημέρα.

12.Πριν αποφασίσει ο υποψήφιος ενοικιαστής να υπογράψει συμβόλαιο θα πρέπει να ενημερωθεί για τα κοινόχρηστα τους λογαριασμούς του σπιτιού και όλα τα έξοδα που θα επιβαρύνουν το σπίτι, πέραν του ενοικίου.

ΠΗΓΗ: enikonomia.gr