Πώς μπορείτε να εξασφαλίσετε αυξημένο επίδομα τέκνων - Τι ισχύει για τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2021

  • Παρασκευή, 13 Αύγουστος 2021 10:39
  • Ελλάδα
Αυξήσεις θα δουν στο επίδομα τέκνων Α21 που θα εισπράξουν αμέσως μετά που θα υποβάλουν τη φορολογική δήλωσή τους, εκείνες οι οικογένειες που το 2020 στηρίχτηκαν για την επιβίωσή τους στην κρατική συνδρομή: Άλλοι θα διαπιστώσουν μάλιστα πως καθίστανται για πρώτη φορά δικαιούχοι του επιδόματος. Απαραίτητη προϋπόθεση βεβαίως για να λάβει κάποιος είτε ενισχυμένο είτε πρώτη του φορά το επίδομα τέκνων είναι να έχουν συρρικνωθεί τα εισοδήματά του.

Αυτή την στιγμή η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων είναι ενεργή και υποδέχεται τις αιτήσεις για το επίδομα τέκνων Α21: Οι οικογενειάρχες μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση Α21 στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ idika.gr ή μέσω του διαδικτυακού τόπου opeka.gr, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στο TAXISnet.

Πώς θα εξασφαλιστεί το αυξημένο επίδομα τέκνων
Το δικαιούμενο ποσό θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στο Α21 του 2021 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που είχαν οι δικαιούχοι: Μετά την υποβολή φορολογικής δήλωσης για τα εισοδήματα του 2020 το επίδομα παιδιού επανυπολογίζεται αυτόματα με βάση τις αποδοχές και δεν απαιτείται υποβολή εκ νέου αίτησης Α21. Έτσι με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για το 2020 για πρώτη φορά θα πάρουν επίδομα και οικογένειες που αποκλείονταν της παροχής αυτής στο παρελθόν επειδή είχαν υψηλότερο εισόδημα από αυτό που προέβλεπε κάθε κατηγορία. Άλλοι θα δουν τα ποσά που τους αναλογούν αυξημένα, κάτι που θα το διαπιστώσουν κυρίως δεκάδες χιλιάδες υφιστάμενοι δικαιούχοι και ιδίως οικογένειες με 2 ή 3 παιδιά. Και αυτό οπωσδήποτε θα συμβεί σε όσους ανήκουν στους πληγέντες του Covid και αναγκάστηκαν να έχουν την περασμένη χρονιά ως μοναδικά τους έσοδα τις αποζημιώσεις ειδικού σκοπού.

Ποια είναι τα ποσά του επιδόματος τέκνων
Για παράδειγμα αν κάποιος έπαιρνε για δύο παιδιά 56 ευρώ τον μήνα τώρα με τη μείωση του εισοδήματος του μπορεί να πάρει 140 ευρώ το μήνα. Επίσης αν έχει τρία παιδιά και έπαιρνε 112 ευρώ το μήνα αν αλλάξει κλίμακα με τη μείωση των εισοδημάτων του μπορεί να πάρει 280 ευρώ το μήνα. Το ποσό του επιδόματος, ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και την κατηγορία οικογενειακού εισοδήματος, προσδιορίζεται ως εξής:

Για την Α κατηγορία:

70 ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο
επιπλέον 70 ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο
επιπλέον 140 ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου.

Για την Β κατηγορία:

42 ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο
επιπλέον 42 ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο
επιπλέον 84 ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου.

Για την Γ κατηγορία:

28 ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο
επιπλέον 28 ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο
επιπλέον 56 ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου.

Το υψηλότερο ποσό του επιδόματος, δηλαδή αυτό της Α΄κατηγορίας χορηγείται σε οικογένειες με εισοδήματα έως και 10.500 €, ενώ τα εισοδηματικά όρια κλιμακώνονται και τα χαμηλότερα ποσά μπορούν να δοθούν ακόμη και σε κείνους που δηλώνουν οικογενειακές αποδοχές μέχρι 71.250 ευρώ, εφόσον όμως πρόκειται για πολύτεκνο που αριθμεί 13 παιδιά!

Τι ισχύει για τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2021
Για τα παιδιά που γεννήθηκαν μέσα στο 2021, οι γονείς δικαιούνται επίδομα παιδιού από τον επόμενο μήνα της γέννησής του και μπορούν να υποβάλλουν αίτηση κατά τη διάρκεια της παραπάνω περιόδου. Διευκρινίζεται ότι τέκνο γεννημένο τον Δεκέμβριο τρέχοντος έτους δεν δικαιούται επίδομα το τρέχον έτος. Ο δικαιούχος, σε κάθε μεταβολή της οικογενειακής κατάστασής του, οφείλει εντός ενός μήνα να προβαίνει σε τροποποίηση της αίτησης.
Ως εξαρτώμενα τέκνα για την καταβολή του επιδόματος παιδιού νοούνται τα τέκνα προερχόμενα από γάμο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισμένα, εφόσον είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους, ή το 19ο έτος, αν φοιτούν στη μέση εκπαίδευση. Ειδικά για τα τέκνα που φοιτούν στην ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση, στο «Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας» των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), το επίδομα καταβάλλεται κατά τη διάρκεια φοίτησής τους και σε καμία περίπτωση μετά τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους. Επιπλέον, ως εξαρτώμενα τέκνα, για θεμελίωση του δικαιώματος λήψης του επιδόματος, λαμβάνονται υπόψη τα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, καθώς και το ορφανό τέκνο ή τα ορφανά τέκνα, που αποτελούν ιδία οικογένεια όταν έχει επέλθει θάνατος και των δύο γονέων.
Πηγή: enikonomia.gr