Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 20 Μαΐου

Σήμερα το εορτολόγιο περιλαμβάνει όσους φέρουν το όνομα Θαλλελαίος, Θαλής, Λυδία, Λήδα, Λύδα. Σύμφωνα με το Saint.gr, ο Άγιος Μάρτυς Θαλλέλαιος καταγόταν από τον Λίβανο και έζησε κατά την εποχή του αυτοκράτορα Νουμεριανού (283-284 μ.Χ.). Ο πατέρας του ονομαζόταν Βερούκιος και η μητέρα του Ρωμυλία (κατ' άλλους Βερεκκόκιος και Ρομβυλιανή). Είχε σπουδάσει την ιατρική επιστήμη και προσέφερε πιο πάντες αφιλοκερδώς και με αγάπη τις ιατρικές του υπηρεσίες, γι' αυτό και εντάσσεται στην κατηγορία των γνωστών Αναργύρων