Δημοσιεύθηκε η έκθεση για τα συστήματα ποινικής δικαιοσύνης στην Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα καθώς και βέλτιστες πρακτικές για τη μεταχείριση θυμάτων σεξουαλικής βίας.

  • Τρίτη, 30 Μάρτιος 2021 17:08
  • Γιώργος Παπακωνσταντής
  • Ειδήσεις
Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα RE-TREAT (https://sexualviolencejustice.eu/re-treat-project/) στοχεύει στην προώθηση αλλαγών στις ποινικές διαδικασίες που αφορούν θύματα σεξουαλικών εγκλημάτων  στο Σύστημα Ποινικής Δικαιοσύνης της Ισπανίας, της Ιταλίας και της Ελλάδας.

Κατά το πρώτο έτος εργασίας, οι εταίροι του έργου - Universidad Carlos IΙI, Universidad Autonoma de Madrid, το Katholieke Universiteit Leuven, Πανεπιστήμιο του Sassari, Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Ν. Ηρακλείου και Eurocrime - επικεντρώθηκαν στην αντιμετώπιση που λαμβάνουν τα θύματα σεξουαλικών εγκλημάτων στις τρεις Μεσογειακές χώρες.
Χάρη στη συμμετοχή επαγγελματιών του Συστήματος Ποινικής Δικαιοσύνης (αστυνομία, εισαγγελείς, δικαστικό σώμα, δικηγόροι) και υπηρεσιών υποστήριξης θυμάτων (κέντρα και οργανώσεις κατά της βίας), καθώς και της ανάλυσης των καταγγελιών, των δικογραφιών και των δικαστικών αποφάσεων, κατέστη δυνατό να σκιαγραφήσουμε την παρούσα κατάσταση αντιμετώπισης των θυμάτων και να γίνει μια ακριβής ανάλυση των συστημάτων δικαιοσύνης. Παράλληλα, εντοπίστηκαν οι βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τη μεταχείριση των θυμάτων σεξουαλικών εγκλημάτων κατά τη διάρκεια ποινικών διαδικασιών, με ιδιαίτερη προσοχή στο Σύστημα Ποινικής Δικαιοσύνης του Βελγίου, το οποίο θεωρείται πρότυπο στον τομέα.

Τα αποτελέσματα συλλέχθηκαν σε μια περιεκτική έκθεση, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών  αναφορών, προσδιορίζοντάς τις βέλτιστες πρακτικές, οδηγίες και συστάσεις που εφαρμόζονται στην Ισπανία, την Ελλάδα και την Ιταλία. Το έγγραφο θα είναι διαθέσιμο για λήψη από την επίσημη σελίδα του έργου προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη διάδοση του εντός της Ευρωπαϊκής κοινότητας.

Το εν λόγο πρόγραμμα συγχρηματοδοτείτε από το πρόγραμμα « Δικαιοσύνη » της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γιώργος Παπακωνσταντής

Διδάκτορας εγκληματολογίας, "εγκληματεί" καθημερινά στην προσπάθειά του να βελτιώσει λίγο τα πράγματα.