Δίκτυο συνεργασίας, διαβούλευσης και κοινωνικού διαλόγου προωθεί η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων Κρήτης

  • Τετάρτη, 24 Μάρτιος 2021 21:23
  • Κρήτη
Την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου δικτύου συνεργασίας, διαβούλευσης και κοινωνικού διαλόγου, προωθεί η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων Κρήτης (ΠΕΠΙΣ Κρήτης), όπως ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της ΠΕΠΙΣ Κρήτης και Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής, Λάμπρος Ν. Βαμβακάς, στη διάρκεια τηλεδιάσκεψης.
Συμμετέχοντας ο κ. Βαμβακάς στην 1η τακτική τηλεδιάσκεψη της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με τις ΠΕΠΙΣ και των 13 Περιφερειών της χώρας, παρουσίασε τις δράσεις της Επιτροπής Κρήτης, μετά και την επανασυγκρότησή της. Ιδιαίτερα, αναφέρθηκε στην 16ήμερη εκστρατεία της Περιφέρειας Κρήτης-ΠΕΠΙΣ Κρήτης για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά την προηγούμενη χρονιά, αλλά και στο σχεδιασμό των μελλοντικών δράσεων του Έργου για την Προώθηση της Ισότητας των Φύλων που υλοποιεί η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Επίσης, ο Αντιπεριφερειάρχης Λάμπρος Ν. Βαμβακάς, επεσήμανε ότι στις άμεσες προτεραιότητες της ΠΕΠΙΣ Κρήτης είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου δικτύου συνεργασίας, διαβούλευσης και κοινωνικού διαλόγου με όλους τους τοπικούς φορείς και συλλόγους προώθησης της ισότητας των φύλων στην Περιφέρεια Κρήτης, τις Δημοτικές Επιτροπές Ισότητας, τις δομές του Δικτύου της Γενικής Γραμματείας, την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων του Πανεπιστημίου Κρήτης, το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας, αλλά και φορείς της κοινωνίας των πολιτών και συλλογικότητες, με σκοπό την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, την ανάδειξη προβληματισμών και τομέων άμεσης παρέμβασης και την ανάπτυξη και αξιοποίηση ορθών πρακτικών.
Η Νέα Γενική Γραμματέας Γιάννα Χορμόβα συνεχάρη τους προέδρους και τους εκπροσώπους των ΠΕΠΙΣ για το έργο τους και τόνισε τη σημασία της περαιτέρω ανάπτυξης συνεργειών μεταξύ της Γενικής Γραμματείας και του Δικτύου των Δομών της, με τους αντίστοιχους μηχανισμούς και φορείς προώθησης της ισότητας σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και διάχυσης των δράσεων τους για την ουσιαστική ενίσχυση της ισότητας των φύλων στην πράξη.