Προτάσεις του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου για την ενδοοικογενειακή βία

  • Παρασκευή, 19 Μάρτιος 2021 21:33
  • Γιώργος Παπακωνσταντής
  • Ειδήσεις
Εν όψει της πρωτοβουλίας της Ελληνικής Κυβέρνησης για τη βελτίωση των νόμων περί  κακοποίησης, ο «Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Ν. Ηρακλείου» συνέταξε και κατέθεσε σειρά προτάσεων για τη τροποποίηση του Νομικού πλαισίου τις οποίες και κατέθεσε στην Ελληνική Κυβέρνηση. 

Οι προτάσεις αποτελούν το επιστέγασμα της πλούσιας εμπειρίας του Φορέα μας, από τον τρόπο εφαρμογής και το πεδίο υλοποίησης του υφισταμένου νομικού πλαισίου,  την αναγκαιότητα ενίσχυσης και ενσωμάτωσής των Ευρωπαϊκών Οδηγιών Προστασίας θυμάτων Βίας, αλλά και την υποχρέωση που καλείται να εκπληρώσει η Ελληνική Κυβέρνηση σε ότι αφορά την εφαρμογή  όρων της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης στην Ελληνική Νομοθεσία. 

Οι προτάσεις του «Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Ν. Ηρακλείου» συνοψίζονται στα παρακάτω: 

Θα πρέπει να μεγιστοποιηθεί το “δίχτυ” προστασίας θυμάτων κακοποίησης και κατά τη φάση της καταγγελίας αλλά και μετέπειτα, σε μια οργανωμένη και αποτελεσματικά θεσμική διαδικασία η οποία εκτός των άλλων θα πρέπει να διασφαλίζει:

Να ακολουθούν τα στελέχη πρώτης γραμμής (αστυνόμοι, κοινωνικές υπηρεσίες) ένα θεσμοθετημένο πρωτόκολλο αναφοράς και διαχείρισης καταγγελιών ειδικά σε σοβαρά περιστατικά κακοποίησης πολύ δε περισσότερο παιδιών 

Να εφαρμοστεί επιτέλους στην πράξη η ΥΑ7320/2019 (ΦΕΚ 2238 Β’/10-6-19) σε ότι αφορά τη δικανική διαδικασία σε περιστατικά κακοποίησης παιδιών. 

Να λειτουργήσουν βάσει του νόμου ν. 4478/2017 (ΦΕΚ 91Α΄/23-06-17) και της ΥΑ7320/2019 (ΦΕΚ 2238 Β’/10-6-19) τα Αυτοτελή Γραφεία Προστασίας Ανήλικων Θυμάτων «Σπίτι  του παιδιού» και να τηρηθούν με αυστηρότητα οι προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες 

Να λαμβάνονται μέτρα ώστε οι δικαστικές διαδικασίες που σχετίζονται με κακοποίηση παιδιού να μην διαρκούν μεγάλο χρονικό διάστημα. Μακράς διάρκειας δικαστική διαδικασία συνιστά γόνιμο έδαφος σε κάθε είδους αθέμιτες συναλλαγές οι οποίες λειτουργούν συνολικά εις βάρος του παιδιού.   

Να διασφαλιστεί η καταγραφή και ειδική διαχείριση θυμάτων σεξουαλικής Βίας. Σήμερα πολλά περιστατικά σεξουαλικής βίας και βιασμοί καταγράφονται από την ΕΛΑΣ ως «εγκληματικές ενέργειες» ενώ τα θύματα δεν καθοδηγούνται στη λήψη εξειδικευμένων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας. 

Δεν υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένοι χώροι λήψης καταθέσεων ή και παραμονής θυμάτων σεξουαλικής βίας ή/και βιασμών από τη στιγμή που γίνεται η κατάθεση – αναφορά περιστατικών στα οικεία Αστ. Τμήματα. 

Δεν υπάρχει εκπαιδευμένο προσωπικό, αλλά ούτε και το προσωπικό πρώτης γραμμής στην ΕΛΑΣ λαμβάνει συστηματικά ειδική εκπαίδευση για τέτοιου είδους περιστατικά.  

Κατά συνέπεια θα πρέπει: 

Να διαμορφωθούν ειδικοί χώροι ώστε τα θύματα σεξ βίας (και ιδίως παιδιά) να μπορούν να δίνουν κατάθεση οποτεδήποτε εντός 24ώρου, ενώ θα πρέπει να διασφαλίζεται και η ημερήσια διαμονή τους εάν και εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής των θυμάτων στο σπίτι. 

Να σχεδιαστούν και να πραγματοποιηθούν στοχευμένα σεμινάρια επιμόρφωσης των αστυνομικών υπαλλήλων πρώτης γραμμής (και όχι μόνον των Τμημάτων Ε/Βίας), ιδίως όσον αφορά την λήψη κατάθεσης από θύματα σεξουαλικής βίας πολύ δε περισσότερο από παιδιά θύματα ή μάρτυρες περιστατικών κακοποίησης ή σεξουαλικής βίας. 

Να διασφαλιστεί και θεσμοθετηθεί η διασύνδεση φορέων και υπηρεσιών. Είναι ανάγκη να προωθηθεί η διασύνδεση εμπλεκομένων με την κακοποίηση υπηρεσιών (αστυνομία, Κοινωνικές υπηρεσίες, εξειδικευμένου χαρακτήρα δομές, υγειονομικές υπηρεσίες) στη βάση ενός κοινά αποδεκτού πρωτοκόλλου λειτουργίας στελεχών «πρώτης γραμμής» που στόχο θα έχει τη συντονισμένη λειτουργία ή/και διαχείριση των περιστατικών κακοποίησης. Αναγκαία είναι και η θεσμοθέτηση της εκπαίδευσης στελεχών του Δημοσίου τομέα στη διαχείριση περιστατικών. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει:

να πιστοποιηθούν τα κέντρα συμβουλευτικής καθώς και οι ξενώνες που λειτουργούν νόμιμα και να τύχουν ανάλογης και επαρκούς κρατικής χρηματοδότησης, υποχρέωση που απορρέει από την Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης

να εκπαιδευτούν τα στελέχη πρώτης γραμμής αλλά και οι εμπλεκομένοι φορείς και επαγγελματίες και να εξοικειωθούν με το σχετικό νομικό οπλοστάσιο της ΕΕ, δηλ.  την Οδηγία Προστασίας θυμάτων βίας, την Οδηγία σχετικά με την απονομή Κρατικής Αποζημίωσης σε θύματα σεξουαλικής βίας, στην δικανική εξέταση παιδιών ή μαρτύρων θυμάτων βίας. 

δημιουργηθούν ξενώνες θυμάτων βίας με αναπηρία 

να θεσμοθετηθεί η παροχή δομημένου χαρακτήρα ανεξάρτητων υπηρεσιών για θύματα έμφυλης βίας που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες – προσφύγισσες, γυναίκες με εξαρτήσεις, αναπηρία – ευαισθητοποίηση, υπηρεσίες

Να θεσμοθετηθεί η βία μέσω διαδικτύου σε κορίτσια και γυναίκες ως ποινικό αδίκημα με καθαρά έμφυλη διάσταση. (εν όψει και της νομοθετικής πρωτοβουλίας της Ε.Ε. για το θέμα αυτό). 

Να υλοποιηθεί Πρόγραμμα Διαχείρισης Θυτών Κακοποίησης. Επιτέλους και στην Ελλάδα θα πρέπει να δρομολογηθούν και νομοθετηθούν οι προβλέψεις για τη διαχείριση θυτών ενδο – οικογενειακής Βίας ή και κακοποίησης σε εθελοντική βάση και όχι μόνον μέσω του θεσμού της διαδικασίας Ποινικής Διαμεσολάβησης. 
Ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου από το 2001 που δραστηριοποιείται ενεργά στο πεδίο. Σήμερα λειτουργεί 24ωρη Γραμμή Βοήθειας, Πιστοποιημένο Συμβουλευτικό Κέντρο, και Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών & Παιδιών(συνοδεία γονέα)Θυμάτων ενδο – οικογενειακής βίας και κακοποίησης. Ο Φορέας μας έχει τη δυνατότητα να καταγράφει και καταγράφει με μεγάλη ακρίβεια τις παραμέτρους του φαινομένου της κακοποίησης, όσο και την αποτελεσματικότητα εφαρμογής του νόμου και των επιμέρους εφαρμοστικών πράξεων αυτού (υπουργικές αποφάσεις και εγκύκλιοι)  που προκύπτουν.
Οι προτάσεις αυτές εστάλησαν στα συν αρμόδια υπουργεία καθώς και στους όλους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου του Νομού Ηρακλείου. 


 

Γιώργος Παπακωνσταντής

Διδάκτορας εγκληματολογίας, "εγκληματεί" καθημερινά στην προσπάθειά του να βελτιώσει λίγο τα πράγματα.