Όλα του γάμου δύσκολα: Η προέλευση της φράσης και η χρήση της

  • Κυριακή, 13 Σεπτέμβριος 2020 10:11
  • Ελλάδα
Όλα του γάμου δύσκολα και η νύφη γκαστρωμένη, μία παροιμία που τη χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να αναφερθούμε σε μία ήδη δύσκολη κατάσταση η οποία επιβαρύνεται από επιπρόσθετους παράγοντες και προβλήματα.

Δεν σχετίζεται με τις δυσκολίες του γάμου, ούτε με τον γάμο ως μυστήριο, αλλά γενικότερα αναφέρεται σε δυσχερείς καταστάσεις που γίνονται ακόμη πιο δύσκολες.

Μάλιστα, θεωρείται ταυτόσημη με το "ρίχνω λάδι στη φωτιά", αφού χρησιμοποιείται για καταστάσεις που είναι δύσκολες και γίνονται ακόμη δυσκολότερες ή παρουσιάζονται επιπλοκές στην επίλυσή τους.

Η φράση, σύμφωνα με το Κέντρον Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας, καθιερώθηκε το 1954 και καταγράφηκε αρχικά στην Εύβοια το 1954.