Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Γράφει η Κωνσταντίνα Χαριτάκη

  • Τετάρτη, 9 Οκτώβριος 2019 20:23
  • Συντακτική Ομάδα
  • Σκέψεις

Η προάσπιση της  σωματικής, καθώς και της ψυχικής υγείας των εργαζομένων, θα πρέπει να βρίσκεται  πρώτη στη λίστα των υποχρεώσεων, όλων των εργοδοτών. Ένα εργασιακό περιβάλλον, δύναται να γίνει ιδιαίτερα τοξικό, όχι μόνο από τη χρήση βλαβερών ουσιών αλλά κι από την λεκτική και ψυχολογική  βία την οποία πολλές φορές δέχονται  οι εργαζόμενοι. Αυτή μπορεί να γίνεται είτε άμεσα, είτε έμμεσα από τον εργοδότη ή  και από τους προϊσταμένους. Η πίεση ώστε να υπάρξει η μέγιστη δυνατή απόδοση, δίχως όμως να παρέχονται τα απαραίτητα μέσα και ο σωστός εξοπλισμός, ο μη εργονομικός σχεδιασμός των κτιριακών εγκαταστάσεων, τα εξαντλητικά ωράρια εργασίας, σε συνδυασμό με την  μη αναγνώριση των προσπαθειών, των πρωτοβουλιών και της δημιουργικότητας  των  εργαζομένων, αντιθέτως  η έμφαση στα φανταστικά ή πραγματικά λάθη, καθιστούν τους  εργαζόμενους, με την πάροδο του χρόνου, μη παραγωγικούς  και μη αποδοτικούς.  Οι ίδιοι οι εργοδότες , είτε ακόμη και  αυτοί που τυπικά ή άτυπα ηγούνται μιας ομάδας, θα πρέπει να έχουν πραγματικές ηγετικές ικανότητες, για να επιτύχουν το βέλτιστο αποτέλεσμα.  Να είναι γνώστες  των θεμάτων διοίκησης, έτσι ώστε να αντιλαμβάνονται ότι η υπηρεσία  ή το προϊόν που παρέχουν, για να πετύχει το στόχο του, δηλαδή να υπάρξει «ο ικανοποιημένος πελάτης»,  προϋποθέτει τον ικανοποιημένο εργαζόμενο. Θα πρέπει να είναι άτομα με επιστημονική γνώση και ψυχικό σθένος, ώστε να μπορούν να διατηρούν αυτή τη θέση του ηγέτη που γίνεται πρότυπο  και παράδειγμα προς μίμηση κι όχι παράδειγμα  προς αποφυγή.

 Τα κακεντρεχή σχόλια, οι συζητήσεις με σκοπό να διαβάλλουν και να υπονομεύσουν τις όποιες ικανότητες και δεξιότητες των εργαζομένων, προσβάλλουν την προσωπικότητα των εργαζομένων και σίγουρα δημιουργούν αρνητικό κλίμα στον εργασιακό χώρο. Οι εργαζόμενοι το εισπράττουν  και σαφώς κλονίζεται η ψυχική τους υγεία, η οποία είναι εξίσου σημαντική με την σωματική τους υγεία.                                                                                     

  Όπως η επιλογή του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού μιας επιχείρησης, γίνεται με στόχο την καλύτερη απόδοση και την αύξηση της παραγωγής, με το ίδιο τρόπο θα πρέπει να επιλέγονται και τα άτομα τα οποία κατέχουν καίριες θέσεις, έτσι ώστε να επιτευχθεί ο ίδιος στόχος από μια διαφορετική διαδρομή.                                                                                                                                                                 

 Η διαρκής εκπαίδευση και κατάρτιση όλων των εργαζομένων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας  της εργασίας είναι παραπάνω από αναγκαία σε κάθε επιχείρηση, ανεξάρτητα από το πόσο μικρή ή μεγάλη είναι. Κανένας εργαζόμενος δεν θέλει να επιστρέφει στο σπίτι του με ακρωτηριασμένα άκρα, γιατί να θέλει να επιστρέφει με ακρωτηριασμένη την ψυχή του;

Κωνσταντίνα Χαριτάκη -  Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Τ.Ε.Ι. – (Τεχνικός ασφάλειας).