Σκηνές από το Παρίσι πριν από το 1900.

  • Παρασκευή, 4 Ιανουάριος 2019 09:09
  • Συντακτική Ομάδα
  • Ιστορία

Σκηνές από το Παρίσι του 1896 -1900, υψηλής ποιότητας, στις οποίες βέβαια έχει διορθωθεί η ταχύτητα και έχει προστεθεί φυσικό ήχος, μας δείχνουν πως ήταν η ζωή στους δρόμους του Παρισιού την εποχή εκείνη.