Ομάδες γονέων για νήπια και διαζύγιο - Πως θα δηλώσετε συμμετοχή στο Ηράκλειο

  • Πέμπτη, 26 Οκτώβριος 2017 12:34
  • Συντακτική Ομάδα
  • Κρήτη

Στο πλαίσιο προγράμματος παρεμβάσεών σε γονείς, το ΚΕΣΑΝ - Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ηρακλείου (Κ.Π. Ο.ΚΑ.ΝΑ.), διοργανώνει :

1.Ομάδα Γονέων Παιδιών Νηπιακής και Σχολικής Ηλικίας (3-11 ετών).

2.Ομάδα Γονέων με θέμα: «Διαζύγιο: Πώς διαχειριζόμαστε την αλλαγή στο πλαίσιο της πρόληψης μακροπρόθεσμων συνεπειών στην οικογένεια».

ΚΕΣΑΝ - Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας

Διεύθυνση: Μίνωος 67 & Μιχαήλ Αρχαγγέλου, 71304, Ηράκλειο Κρήτης
Τηλέφωνο: 2810.313.222

Φαξ:2810.253.190 
E-mail: kesan@her.forthnet.gr  
Ιστοσελίδα: www.kesan.gr

Οι σχετικές προσκλήσεις αναφέρουν: 

Πρόσκληση συμμετοχής σε Ομάδα Γονέων
Παιδιών Νηπιακής και Σχολικής Ηλικίας (3-11 ετών)

 

Το ΚΕΣΑΝ - Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ηρακλείου (Κ.Π. Ο.ΚΑ.ΝΑ.), στο πλαίσιο των παρεμβάσεών του σε Γονείς, διοργανώνει Ομάδα Γονέων Παιδιών Νηπιακής και Σχολικής Ηλικίας (3-11 ετών).

Η Ομάδα Γονέων θα αποτελείται από τουλάχιστον 12 άτομα και θα περιλαμβάνει 10 δίωρες συναντήσεις, που θα υλοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση, ημέρα Δευτέρα,ώρα 18:00-20:00,στο χώρο του ΚΕΣΑΝ - Κέντρου Πρόληψης (Μίνωος 67 & Μιχ. Αρχαγγέλου, Θέρισσος). Έναρξη:13 Νοεμβρίου 2017.

Η Ομάδα Γονέων θα παρέχεισυμβουλευτική και υποστήριξη, μέσα σ’ ένα πλαίσιο ασφάλειας προς το γονέα, που θα τον βοηθήσει να επεξεργαστεί και να καθοδηγηθεί κατάλληλα απέναντι στο σύνθετο ρόλο του.

Αναλυτικότερα, τα θέματα που θα αναπτυχθούν στην Ομάδα Γονέων εστιάζουν σε ζητήματα που σχετίζονται με την πρόληψη και την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας της οικογένειας και αφορούν τις παρακάτω ενότητες:

 

Η προσαρμογή του ατόμου στο ρόλο γονέας: τι αλλαγές επιφέρει - η δική μου αίσθηση ταυτότητας.
Τα στάδια ανάπτυξης του παιδιού: πρακτικές διαχείρισης από την πλευρά του γονέα, βασισμένες σε γνώσεις που αφορούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε σταδίου.
Η προσωπικότητα του παιδιού. Γεννιέται ή διαμορφώνεται; Η θέση του παιδιού μέσα στο οικογενειακό σύστημα. Σχέσεις με τους γονείς και τα αδέρφια.

Σεξουαλική ανάπτυξη και διαπαιδαγώγηση: από νηπιακή έως και ενήλικη ζωή.
Όρια και κανόνες στην οικογένεια: πώς εφαρμόζονται και τι σημαίνουν. Οργάνωση της οικογένειας, σε μια προοπτική αμοιβαίας αυτονόμησης.
Λειτουργική επικοινωνία στην οικογένεια: ποιοι παράγοντες την καθορίζουν.
Επίλυση συγκρούσεων: στο ζευγάρι, ανάμεσα στα αδέρφια, στη σχέση γονέα παιδιού, στη σχέση γονέα με τη δική του οικογένεια καταγωγής.
Οργάνωση διαβάσματος.
Ο ρόλος του παιδιού μέσα στην τάξη. Αυτοπεποίθηση- αυτοεκτίμηση. Δυναμική ομάδας. Διαπροσωπικές σχέσεις. Σχέσεις συνομηλίκων.
Διαχείριση ελεύθερου χρόνου - εναλλακτικοί τρόποι.
Ορθή χρήση διαδικτύου και πληροφορικών μέσων: πρακτικές.
Αντιμετώπιση απώλειας - πένθους - αλλαγών - κρίσεων στην οικογένεια. Συγκατοίκηση ή απώλεια ηλικιωμένων.
Οικονομική κρίση και ψυχική ασθένεια.
Μετανάστευση.
Μονογονεϊκότητα και νέες μορφές οικογένειας.
Συνεργασία οικογένειας - σχολείου.
Επιμέρους θεματικές βάσει των αιτημάτων της ομάδας.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην Ομάδα Γονέων, παρακαλούμε να συμπληρώσετεηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής, που θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://goo.gl/forms/QLDRcUqdWRKK38dP2, έως τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην Υπεύθυνη των Ομάδων Γονέων:

κ. Άννα Χρυσουλάκη

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2810.313.222

Ώρες επικοινωνίας: 10:00 - 13:00 (Δευτέρα έως Πέμπτη)

 

Πρόσκληση συμμετοχής σε ομάδα γονέων, με θέμα:
«Διαζύγιο: Πώς διαχειριζόμαστε την αλλαγή στο πλαίσιο της πρόληψης
μακροπρόθεσμων συνεπειών στην οικογένεια»

 

Το ΚΕΣΑΝ - Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ηρακλείου (Κ.Π. Ο.ΚΑ.ΝΑ.), στο πλαίσιο των παρεμβάσεών του σε Γονείς, διοργανώνει Ομάδα Γονέων με θέμα:«Διαζύγιο: Πώς διαχειριζόμαστε την αλλαγή στο πλαίσιο της πρόληψης μακροπρόθεσμων συνεπειών στην οικογένεια».

Περιγραφή εργαστηρίου: Οι σχέσεις δυσκολεύουν και συχνά οι ανεπίλυτες συγκρούσεις οδηγούν σε διαζύγιο.

Πώς βοηθιέται κανείς σε αυτή τη μετάβαση;
Στόχος να εξοικειωθούμε με πρακτικές που να βοηθήσουν γονείς και παιδιά να προσαρμοστούν στη νέα συνθήκη.

Αναλυτικότερα, τα θέματα που θα αναπτυχθούν στην ομάδα Γονέων, εστιασμένα στην ενότητα που αναφέραμε αφορούν:

Διαχείριση των διαφορών στο ζευγάρι: πώς τις διαχειριζόμαστε, με στόχο την πρόληψη και την μείωση των συγκρούσεων.

Η προσαρμογή των γονέων και του παιδιού στη νέα συνθήκη: τι αλλάζει στην οικογένεια μετά το χωρισμό του ζευγαριού. Τι αλλαγές βιώνει ο καθένας από τη θέση του.
Λειτουργική επικοινωνία στην οικογένεια. Δυσκολίες- αδιέξοδα επικοινωνίας και διαχείριση αυτών.
Οργάνωση χρόνου γονέων και παιδιού, ορισμός αρμοδιοτήτων και ρόλων μέσα στο νέο πλαίσιο.
Αυτοαντίληψη- αυτοεκτίμηση παιδιού. Τι αλλάζει στον τρόπο που το παιδί βλέπει τον εαυτό του, αλλά και στο πώς αντιμετωπίζεται από το περιβάλλον. Διαχείριση της αλλαγής.
Συνεργασία οικογένειας - σχολείου.

Η Ομάδα Γονέων θα αποτελείται από12 άτομα και θα περιλαμβάνει5 δίωρες συναντήσεις, που θα υλοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση, ημέρα Τετάρτη 18:00-20:00 στο χώρο του ΚΕΣΑΝ - Κέντρου Πρόληψης (Μίνωος 67 & Μιχ. Αρχαγγέλου, Θέρισσος). Έναρξη: 15 Νοεμβρίου 2017. Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Η Ομάδα Γονέων θα παρέχεισυμβουλευτική και υποστήριξη, μέσα σ’ ένα πλαίσιο ασφάλειας προς το γονέα που θα τον βοηθήσει να επεξεργαστεί και να καθοδηγηθεί κατάλληλα απέναντι στο σύνθετο ρόλο του. Μακροπρόθεσμος στόχος:η πρόληψη και την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας της οικογένειας.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην Ομάδα Γονέων, παρακαλούμε να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής, που θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://goo.gl/forms/5jIN793mDalYptyC2, έως και 06 Νοεμβρίου 2017. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην Υπεύθυνη των Ομάδων Γονέων:

κ. Άννα Χρυσουλάκη
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2810.313.222
Ώρες επικοινωνίας: 10:00 - 13:00 (Δευτέρα έως Πέμπτη)

Αφηστε καποιο σχολιο