43 μόνιμες προσλήψεις στη Τράπεζα της Ελλάδος

  • Thursday, 12 October 2017 09:06
  • Συντακτική Ομάδα
  • Ελλάδα

Στη πρόσληψη 43 ειδικών επιστημόνων θα ενισχυθεί η Τράπεζα της Ελλάδος, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των υπηρεσιακών μονάδων του Κεντρικού Καταστήματός της.

 Οι νέοι συνεργάτες, μεταξύ άλλων, θα αναλάβουν τη σύνταξη σχεδίων εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων, τη παρακολούθηση και ανάλυση θεσμικών και τεχνικών εποπτικών θεμάτων, τη κατάρτιση, τον έλεγχο και την ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας, τη διαχείριση συστημάτων πληρωμών, την επικοινωνία και δημόσιες σχέσεις κ.ο.κ.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (A.E.I.) της Ελλάδας ή του εξωτερικού, πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (A.E.I.), ασφαλισμένη εργασιακή προϋπηρεσία μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου, στο αντικείμενο της ειδικότητας, άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας, Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι άνδρες υποψήφιοι κατά το χρόνο πρόσληψης πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

Όσοι επιλεγούν θα απασχοληθούν δοκιμαστικά για χρονική περίοδο δύο ετών μετά τη λήξη της οποίας, και εφόσον η υπηρεσία τους κριθεί ευδόκιμη, θα ενταχθούν με σύμβαση αορίστου χρόνου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά της αίτηση τους από την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017 μέχρι και την Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2017 στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος http://www.bankofgreece.gr όπου είναι διαθέσιμη και η αναλυτική Προκήρυξη. Πληροφορίες θα παρέχονται στα τηλέφωνα 210-3202092, 210-3202069 και 210-3202133 καθημερινά (Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 09:00 – 14:00).

 

Αφηστε καποιο σχολιο