81 προσλήψεις εποχικών στο Βενιζέλειο - Τα προσόντα που απαιτούνται

  • Wednesday, 11 October 2017 08:00
  • Συντακτική Ομάδα
  • Κρήτη

Τη πρόσληψη 81 εποχικών υπαλλήλων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες καθαριότητας ή εστίασης ή σίτισης ή φύλαξης του ανακοίνωσε η Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Γ.Ν.»ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ».  Αναλυτικά, θα προσληφθούν 61 καθαριστές/τριες,  εννέα τραπεζόκομους υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δύο λαντζέρηδες και εννέα άτομα για προσωπικό φύλαξης.

Για τους καθαριστές - καθαρίστριες δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 7 του Ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 άρθρο 5 του Ν. 2527/1997.

Για τους τραπεζοκόμους απαιτείται απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980, Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

Για το προσωπικό φύλαξης απαιτούνται:

1.Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ.580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

2. Άδεια εργασίας Α΄ κατηγορίας (Ν.3707/08 τ.Α΄) που εκδίδεται από την Αστυνομική Διεύθυνση Νομού ή τη Διεύθυνση Ασφάλειας του τόπου κατοικίας του αιτούντος (σε ισχύ).

Η σχετική προκήρυξη έχει αναρτηθεί στη σελίδα του ΑΣΕΠ (asep.gr)

Αφηστε καποιο σχολιο