13 δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα σε μαθητές στο ιστορικό μουσείο Κρήτης

Δωρεάν  εκπαιδευτικά  Προγράμματα που αξιοποιούν παιδαγωγικά τις συλλογές του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης θα προσφέρει σε μαθητές νηπιαγωγείου, δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου, η Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, για τη σχολική περίοδο 2019-2020.

Ειδικότερα:

Προορισμός: Μοντέρνα Τέχνη IV

«Τσίκι τσίκι στο… Μουσείο. Αλέξης Ακριθάκης»

Απευθύνεται στο Νηπιαγωγείο, στην Α’, Β’, Γ’, Δ’ τάξη του Δημοτικού, σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου και στην Α’ τάξη του Λυκείου

Διάρκεια: 7 Οκτωβρίου 2019 – Μάρτιος 2020

Ένα κτήριο, μια εποχή

Απευθύνεται στην Ε’ και ΣΤ’ τάξη του Δημοτικού

Διάρκεια: 7 Οκτωβρίου 2019 – 5 Ιουνίου 2020

Μια βόλτα στα ενετικά τείχη

Απευθύνεται στην Ε’ και ΣΤ’ τάξη του Δημοτικού

Διάρκεια: 7 Οκτωβρίου 2019 – 5 Ιουνίου 2020

Πρόσκληση σε Βυζαντινό Δείπνο-Γνωριμία με τη διατροφή των Βυζαντινών

Απευθύνεται στην Ε’ και ΣΤ’ τάξη του Δημοτικού

Διάρκεια: 7 Οκτωβρίου 2019 – 5 Ιουνίου 2020

Γνωριμία με τη Μεταβυζαντινή Τέχνη μέσα από τη Συλλογή Ζαχαρία Πορταλάκη

Απευθύνεται στη Β’, Γ’ Γυμνασίου και στην Α’ Λυκείου

Διάρκεια: 7 Οκτωβρίου 2019 – 5 Ιουνίου 2020

Ελ Γκρέκο: Το μεγάλο ταξίδι

Απευθύνεται: σε μαθητές του νηπιαγωγείου καθώς και της Α’, Β’, Γ’ τάξης του Δημοτικού.

Διάρκεια: 7 Οκτωβρίου 2019 – 5 Ιουνίου 2020.

Μονοπάτια μέσα στην πόλη, δρόμοι μέσα στην Ιστορία

Απευθύνεται: στην Ε’ και ΣΤ’ τάξη του Δημοτικού, στο Γυμνάσιο και το Λύκειο

Διάρκεια: 7 Οκτωβρίου 2019 – 5 Ιουνίου 2020.

Μουσειοσκευές «Ο κύκλος του ψωμιού»

Απευθύνονται στο Νηπιαγωγείο και σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού

Διάρκεια: 7 Οκτωβρίου 2019 – 5 Ιουνίου 2020

Χρόνος δανεισμού: 15 ημέρες.

Ο κύκλος του ψωμιού

Απευθύνεται στο Νηπιαγωγείο και στην Α’, Β’, Γ’ τάξη του Δημοτικού.

Διάρκεια: 7 Οκτωβρίου 2019 – 5 Ιουνίου 2020.

Υφαίνουμε;

Απευθύνεται στην Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξη του Δημοτικού

Διάρκεια: 7 Οκτωβρίου 2019 – 5 Ιουνίου 2020

Μαρτυρίες ενός πολέμου

Απευθύνεται στην Ε’ και ΣΤ’ τάξη του Δημοτικού, σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου και στην Α’ τάξη του Λυκείου

Διάρκεια: 7 Οκτωβρίου 2019 – 5 Ιουνίου 2020.

Νίκος Καζαντζάκης, ένας ταξιδευτής σε τόπους και ιδέες

Απευθύνεται: στην Ε’ και ΣΤ’ τάξη του Δημοτικού, σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου και στην Α’ και Β’ τάξη του Λυκείου

Διάρκεια: 7 Οκτωβρίου 2019 – 5 Ιουνίου 2020.

Το «Φωτόδεντρο ή αλλιώς … Poet-tree»

Απευθύνεται στο νηπιαγωγείο και στην Α’, Β’ τάξη του Δημοτικού

Διάρκεια: 7 Οκτωβρίου 2019 – 5 Ιουνίου 2020.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης σχεδιάζονται από την κυρία Φανή Καμπάνη, (Μουσειολόγο-Αρχαιολόγο) και υλοποιούνται από την ίδια και ειδικευμένο προσωπικό.

Η διάρκεια κάθε προγράμματος είναι 1:15’ περίπου. Οι επισκέψεις γίνονται σε προσυμφωνημένες ημέρες και ώρες, Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 9:45’και στις 11:30’.

Ο αριθμός των μαθητών που συμμετέχουν έχει ορισθεί στους 25 κατ’ ανώτατο όριο (ένα τμήμα ανά πρόγραμμα). Πληροφορίες σχετικά με τα τακτικά και έκτακτα εκπαιδευτικά προγράμματα του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα   στη διεύθυνση www.historical-museum.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (καθημερινά: 09:00’ – 17:00’, στα τηλέφωνα 2810-283219 και 2810-288708, εσωτ: 106) για να ορίσουν το χρόνο της επίσκεψής τους. Με δεδομένο το ενδιαφέρον που εκδηλώνεται για τα προγράμματα είναι σκόπιμο η συνεννόηση αυτή να γίνεται εγκαίρως.