Συνάντηση με γυναίκες του Μυλοποτάμου είχε ο Γιώργος Παπακωνσταντής

  • Δευτέρα, 20 Μάιος 2019 15:55
  • Συντακτική Ομάδα
  • Ειδήσεις

Συνάντηση και συζήτηση με γυναίκες του Μυλοποτάμου είχε ο υποψήφιος δήμαρχος  Μυλοποτάμου Γιώργος Παπακωνσταντής σε γνωστό καφε΄-μπιστρο στο Πέραμα.

Η συζήτηση ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και τέθηκαν όλα τα θέματα που απασχολούν τις γυναίκες του Μυλοποτάμου, σε όλους τους ρόλους που καλούνται να ανταποκριθούν.

Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την υποστήριξη των οικογενειών, την αναβάθμιση της παιδείας, τις διεξόδους των νέων σε δημιουργικές δραστηριότητες και άλλα ζητήματα

Ο Γιώργος Παπακωνσταντής υποστήριξε ότι ο δήμος Μυλοποτάμου μπορεί και πρέπει να ενθαρρύνει τις κοινωνικές δομές που στηρίζουν τις γυναίκες, τους γονείς, τις δομές ψυχικής υγιεινής καθώς και να ασχοληθεί σε υποστηρικτικές διαιδκασίες για τη διευκόλυνση των γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους.

Οι προτάσεις συζητήθηκαν και εκφράστηκαν διάφορες απόψεις οι οποίες κατέληξαν στην ανάγκη αναβάθμισης της θέσης της γυναίκας στον Μυλοπόταμο, και στις δυνατότητες που θα αναπτυχθούν προς αυτή την κατεύθυνση από τον συνδυασμό Αλλαγή στον Μυλοπόταμο, του οποίου ηγείται ο Κύριος Παπακωνσταντής.