Τα σούπερ μαρκετ ΣΥΝ.ΚΑ, μοιράζουν και πάλι μέρισμα στους μετόχους

  • Τετάρτη, 17 Απρίλιος 2019 08:00
  • Συντακτική Ομάδα
  • Κρήτη

Από τη Παρασκευή 19 Απριλίου θα μπορούν να παραλαμβάνουν οι μέτοχοι το
μέρισμά του φορολογικού έτους 2018, από όλα τα καταστήματα του
Προμηθευτικού και Καταναλωτικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης
Καταναλωτών Κρήτης. (ΣΥΝ.ΚΑ)
Το μέρισμα θα δίνεται στους δικαιούχους με την επίδειξη της αστυνομικής τους
ταυτότητας.
Για την παραλαβή μερίσματος άλλων δικαιούχων (συζύγου –παιδιών), είναι
απαραίτητη η προσκόμιση της ταυτότητας τους.