Το 1ο Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας για γυναίκες στο Ηράκλειο 12 και 13 Απριλίου

  • Τετάρτη, 3 Απρίλιος 2019 09:10
  • Συντακτική Ομάδα
  • Κρήτη

Το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με την Περιφέρεια
Κρήτης και το ΤΕΙ Κρήτης και στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης
«Δράσεις Προώθησης της Ισότητας των Φύλων» προσκαλεί τις γυναίκες επιχειρηματίες
κυρίως του αγροτικού τομέα να δηλώσουν συμμετοχή στο 1ο Εργαστήριο
Επιχειρηματικότητας και θα διεξαχθεί στο Ηράκλειο 12-13 Απριλίου 2019.

Η συγκεκριμένη δράση έχει ως κύριο στόχο να καταρτίσει γυναίκες επιχειρηματίες
ιδιαίτερα του αγροτικού/αγροτοδιατροφικού τομέα στις βασικές αρχές λειτουργίας
επιχείρησης και προώθησης προϊόντων. Στο πλαίσιο της δράσης αυτής θα αναπτυχθούν
βασικά θέματα οργάνωσης, διοίκησης και λογιστικής παρακολούθησης των επιχειρήσεων,
εντοπισμού οικονομικών πόρων για την υλοποίηση και τη λειτουργία των επιχειρήσεων,
κατανόησης του κυκλώματος μεταφοράς των προϊόντων από τη βιοτεχνία στο ράφι, κυρίως
δε της σημασίας των τεχνικών προώθησης πωλήσεων με σύγχρονους τρόπους μάρκετινγκ.

Συνολικά θα πραγματοποιηθούν τρία (3) Εργαστήρια Επιχειρηματικότητας (Ηράκλειο,
Λασίθι, Χανιά) τα οποία θα συντονίσει το μέλος της ομάδας έργου του Πανεπιστημίου
Κρήτης Χρήστος Λεμονάκης, Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κρήτης.

Στο Εργαστήριο θα καλυφθούν μεταξύ άλλων, οι εξής θεματικές:

1. Βασική λειτουργία επιχειρηματικής μονάδας (Έσοδα-Έξοδα)

2. Στοιχεία οικονομικού προφίλ επιχειρήσεων-προσδιορισμός προτεραιοτήτων

3. Είδη και διακρίσεις νομικών προσώπων – κύρια χαρακτηριστικά τους

4. Εργαλεία διοικητικής οργάνωσης και διαχείρισης πόρων

5. Εποπτεία και χρονικός προγραμματισμός εργασιών

6. Στρατηγικός σχεδιασμός και υιοθέτηση της πρακτικής «Management by Objectives»

Το 1ο Εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια δύο (2) εξάωρων συναντήσεων
την Παρασκευή 12/04 και το Σάββατο 13/04, ώρες 09:00-15:00. Σημειώνεται ότι, ανάλογα
εργαστήρια επιχειρηματικότητας θα πραγματοποιηθούν και σε άλλες πόλεις της Κρήτης.
Γυναίκες οι οποίες δραστηριοποιούνται κυρίως στον αγροτικό/αγροτοδιατροφικό τομέα
αλλά και άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στην
ηλεκτρονική διεύθυνση http://sociology.soc.uoc.gr/?p=8527 μέχρι τη Δευτέρα 8 Απριλίου.

Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Οι
συμμετέχουσες θα ενημερωθούν εγκαίρως για τον τόπο διεξαγωγής των Εργαστηρίων. Για
περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το gender@social.soc.uoc.gr

Αφηστε καποιο σχολιο