Αιτήσεις για τη διαδικασία επιλογής μαθητών για το Καλλιτεχνικό Σχολείο

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής υποψηφίων μαθητών για το Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου, στο οποίο λειτουργούν τρεις κατευθύνσεις: α) Εικαστικών Τεχνών β) Θεάτρου-Κινηματογράφου γ) Χορού.

Για την εισαγωγή μαθητών στα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια για το σχολικό έτος 2018-2019, οι γονείς-κηδεμόνες των υποψηφίων υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής έως τις 31 Μαΐου.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται λογαριασμό ΔΕΚΟ ή άλλο αξιόπιστο αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους. Σε περίπτωση που μαθητής επιθυμεί να είναι υποψήφιος σε δύο κατευθύνσεις, ο γονέας- κηδεμόνας υποβάλλει διαφορετική αίτηση.

Όσον αφορά στην κατεύθυνση Χορού, οι γονείς/κηδεμόνες πρέπει να προσκομίσουν και ιατρικές βεβαιώσεις υγείας και καλής φυσικής /ορθοπεδικής κατάστασης από παθολόγο/παιδίατρο και από ορθοπεδικό γιατρό, στις  οποίες θα βεβαιώνεται η δυνατότητα φοίτησης των μαθητών στην κατεύθυνση Χορού.

Επισημαίνεται ότι οι εισαγωγικές εξετάσεις διενεργούνται το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου κάθε σχολικού έτους. Ο μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα και κατεύθυνση είναι μέχρι 25.  Το δικαίωμα εγγραφής προκύπτει από τη σειρά κατάταξής τους  στους αξιολογικούς πίνακες ανά κατεύθυνση. Οι εγγραφές των επιτυχόντων μαθητών γίνονται από την 1η ως και την 8η Σεπτεμβρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορεί κανείς να απευθύνεται στο σχολείο στο τηλέφωνο: 2810-762610

Αφηστε καποιο σχολιο