Γλαύκωμα σε παιδιά - Που οφείλεται και ποιοι κίνδυνοι υπάρχουν;

  • Σάββατο, 10 Φεβρουάριος 2018 17:40
  • Συντακτική Ομάδα
  • Παιδί

Το γλαύκωμα στα παιδιά είναι σπάνιο αλλά μπορεί να αποτελέσει αίτιο τύφλωσης και...
χαρακτηρίζεται από υψηλή ενδοφθάλμια πίεση και βλάβη στο οπτικό νεύρο. Σημαντικό ρόλο στην βελτίωση της όρασης του παιδιού με γλαύκωμα σε συνδυασμό με φαρμακευτική και χειρουργική αντιμετώπιση παίζει η αντιμετώπιση της αμβλυωπίας και η χορήγηση γυαλιών.

Το γλαύκωμα μπορεί να οφείλεται είτε σε αναπτυξιακή βλάβη της γωνίας του προσθίου θαλάμου του ματιού απ’ όπου αποχετεύεται το υδατοειδές υγρό και εμφανίζεται συνήθως στον πρώτο χρόνο της ζωής (trabeculodysgenesis) ή να είναι αποτέλεσμα άλλων συγγενών ή επίκτητων παθήσεων στις οποίες βλάπτεται η αποχέτευση του υδατοειδούς υγρού σε συνδυασμό ή μη με συστηματικές εκδηλώσεις.

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του γλαυκώματος της μικρής ηλικίας είναι ο βούφθαλμος (ο βολβός διατείνεται λόγω υψηλής ενδοφθάλμιας πίεσης), οι γραμμές του Haab (Haab striae) και η αναστρέψιμη κοίλανση του οπτικού νεύρου όταν ελαττωθεί η πιέση του ματιού.Η υποψία γλαυκώματος πρέπει πάντα να αντιμετωπίζεται με πολλή προσοχή με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση και διάσωση της όρασης. Σχεδόν πάντα ο έλεγχος απαιτεί εξέταση υπό γενική αναισθησία.Το οικογενειακό ιστορικό παιδιατρικού γλαυκώματος πρέπει να είναι γνωστό και συμπτώματα όπως αλλαγή στην εμφάνιση του βολβού, δακρύρροια και φωτοφοβία πρέπει να δημιουργούν υποψία.

Η αντιμετώπιση τόσο του πρωτοπαθούς όσο και του δευτεροπαθούς παιδιατρικού γλαυκώματος είναι κατά κύριο λόγο χειρουργική, βοηθούμενη από φαρμακευτική αγωγή που πολλές φορές στο δευτεροπαθές γλαύκωμα μπορεί να είναι αρκετή και μόνη της. Τα φάρμακα πρέπει να λαμβάνονται με πολλή προσοχή λόγω των παρενεργειών στα παιδιά. Στο θέμα του χειρουργείου, είναι σημαντικό να λαμβάνεται σωστή απόφαση για το είδος της πρώτης χειρουργικής επέμβασης για τη μεγιστοποίηση της επιτυχίας. Η παρακολούθηση στα παιδιά αυτά είναι πάντα μακροχρόνια και δύσκολη. Η πρόγνωση ποικίλει και στα μισά παιδιά με πρωτοπαθές γλαύκωμα η βιβλιογραφία δίνει βελτίωση όρασης στα 5/10 στο 40% των ασθενών.

 

Πηγή: boro

Αφηστε καποιο σχολιο