Δωρεάν νερό από το Δήμο Ηρακλείου σε 1000 δημότες που δεν μπορούν να πληρώνουν

  • Παρασκευή, 2 Φεβρουάριος 2018 15:38
  • Συντακτική Ομάδα
  • Κρήτη

Από το Δήμο Ηρακλείου ανακοινώνονται τα εξής : 
Με την με αριθμό 57/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου επικυρώθηκε η με αριθμό 471/2017 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ σχετικά με την παράταση ισχύος του μέτρου θέσπισης Ειδικού τιμολογίου για το νερό σε μέχρι 1.000 δημότες Ηρακλείου, που δεν έχουν την δυνατότητα πληρωμής του και για το έτος 2018 .
Σύμφωνα με το ειδικό αυτό τιμολόγιο τα πρώτα 25 μ3 κατανάλωσης ανά τρίμηνο θα χρεώνονται με 4 λεπτά ανά μ3 χωρίς χρέωση συντήρησης του υδρομέτρου.
Η τελική χρέωση των 25 μ3 ανά τρίμηνο για κατοικία θα ανέρχεται σε 1 ευρώ πλέον ΦΠΑ . Εφόσον η κατανάλωση υπερβεί τα 25 μ3 η χρέωση των πέρα των 25μ3 θα ακολουθεί τις ισχύουσες κλίμακες μειωμένες κατά 50% .
Ενδεικτικά κριτήρια επιλογής  των δικαιούχων: 
1. Να είναι άποροι, να αδυνατούν δηλαδή να παράσχουν στην οικογένειά των τα απαραίτητα για την στοιχειώδη διαβίωση .
2. Να είναι δημότες του Δήμου Ηρακλείου .
3. Το υδρόμετρο της κατοικίας να ανήκει στον αιτούντα ή σε μέλος της οικογένειάς του που συγκατοικεί και είναι συγγενής του.
Καλούνται: Οι ήδη κριθέντες δικαιούχοι για το έτος 2017, να προσκομίσουν εκ νέου δικαιολογητικά, προκειμένου να διαπιστωθεί  ότι εξακολουθούν να πληρούν τις προϋποθέσεις με τις οποίες εντάχθηκαν στο μέτρο, μέχρι την 23η Φεβρουαρίου 2018.
Οι υπόλοιποι εν δυνάμει δικαιούχοι, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση – δήλωση μέχρι την 31η Μαρτίου 2018 συνυποβάλλοντας και τα αναγκαία δικαιολογητικά .
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται: στο τηλέφωνο  2813-409151 (κα Ευαγγελία Μιχελινάκη) και στο site του Δήμου  www.heraklion.gr.

 

Αφηστε καποιο σχολιο