25 προσλήψεις για την καθαριότητα των Κέντρων Υγείας στην Κρήτη

  • Τετάρτη, 31 Ιανουάριος 2018 15:51
  • Συντακτική Ομάδα
  • Κρήτη

Στην πρόσληψη 25 εργαζομένων που θα στελεχώσουν τον τομέα της καθαριότητας της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας με τις αποκεντρωμένες μονάδες τους, προχωρά η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης.

Συγκεκριμένα, θα προσληφθούν 25 άτομα, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα υποβάλλονται από την Πέμπτη 1 έως και τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου.  

Οι αιτήσεις υποβάλλονται κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα και από 09:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. είτε αυτοπροσώπως, είτε από άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας της 7ης Υ.ΠΕ. και στη διεύθυνση: 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης, 3ο χλμ. Ε.Ο. Ηρακλείου Μοιρών, Εσταυρωμένος, Τ.Κ. 71500, Ηράκλειο Κρήτης, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, υπόψη κας Γαρεδάκη Ευλαμπίας (τηλ. επικοινωνίας: 2813 404429).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Διαβάστε βήμα - βήμα πως θα κατεβάσετε την αίτηση:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν την αίτηση στην ιστοσελίδα της 7ης ΥΠΕ Κρήτης (www.hc-crete.gr),  πατώντας πάνω στην επιλογή "Για τον πολίτη" και πατώντας το βελάκι, εισέρχονται στον ιστότοπο. Από εκεί, στα δεξιά, υπάρχει η επιλογή "Νέα - Ανακοινώσεις" όπου και θα επιλέξουν το σύνδεσμο "Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας με σύμβαση ορισμένου χρόνου σε δομές της 7ης ΥΠΕ Κρήτης", ούτως ώστε να κατεβάσουν την αίτηση.

Αφηστε καποιο σχολιο